• znikajac
  • butterbeer
  • malinowykisiel
  • lovesweets
  • transwizja
  • aldegar
  • LovelyMolly
  • chlebemzkarbidem
  • arienaitsuno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr vialaparisienne laparisienne
7285 b36e 500
4934 f17f
Reposted frompanikea panikea viakissgirlmart kissgirlmart
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viakingavonschabert kingavonschabert
5130 4f92 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaqlaumax qlaumax
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viayourhabit yourhabit
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle vialeniwieec leniwieec
(...) Chcesz leżeć? Leż. Chcesz nic nie robić? Nie rób. Ale nie narzekaj, że życie jest bez sensu.
Zmniejsz oczekiwania albo zwiększ wysiłki.
— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialeniwieec leniwieec
6478 58cf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaimaybebad imaybebad
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
Jeśli naprawdę ci na kimś zależy, pozostawisz mu swobodę działania, choćby to działanie było nie po twojej myśli. 
— Jacek Piekara/bardzo nie po mojej
Reposted fromhardbitch hardbitch viamysweetheartt mysweetheartt
Nie będzie więcej zimy. Będzie primavera. Powiedz mu, niechaj żyje lub niechaj umiera. Powiedz. Powiedz prędzej.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Wszystko zależy od Ciebie"
Reposted fromsalato salato viacytaty cytaty
5438 e3bf 500
6423 40f6 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vialatusek latusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl