• znikajac
  • butterbeer
  • malinowykisiel
  • lovesweets
  • transwizja
  • aldegar
  • LovelyMolly
  • chlebemzkarbidem
  • arienaitsuno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

4630 1572
czas przestać czekać na telefon, wiadomość. czas przestać analizować i mieć nadzieję. czas zacząć jeść, skupić się na sprawach codziennych i wrócić do życia.
— "Ten właściwy"
Reposted fromnotenough notenough viaonlyhope onlyhope
- Mogę cię pocałować?
- Nie.
- Dlaczego?
- Boję się...
- Pocałunku? Przecież jesteś dorosłą kobietą...
- Nie fizyczności się boję. Ale więź... Więź mnie przeraża.
— O.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaonlyhope onlyhope
6118 cd26 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapumpkinsoup pumpkinsoup
3312 a4e7
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
3131 c8f7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarawwwr rawwwr
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLovelyMolly LovelyMolly
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus viaaffascinante affascinante
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - "Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy"
Reposted frompuella13 puella13 viaiga-xvl iga-xvl
“ nie wolno Ci rozmyślać za dużo. wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj. to Cię niszczy. ”
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaiga-xvl iga-xvl
Z perspektywy serca
Nie znam swego miejsca
— Romantycy lekkich obyczajów; 5 perspektyw
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaiga-xvl iga-xvl
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viayourhabit yourhabit
2008: wow I was so stupid last year
2009: wow I was so stupid last year
2010: wow I was so stupid last year
2011: wow I was so stupid last year
2012: wow I was so stupid last year
2013: wow I was so stupid last year
2014: wow I was so stupid last year
2015: wow I was so stupid last year
2016: wow I was so stupid last year
2017: wow I was so stupid last year
to be continued
Znalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders happy or sadZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heartZnalezione obrazy dla zapytania peaky blinders i'll break your heart
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaquotez quotez
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viakingavonschabert kingavonschabert
Mocno mnie chwyć i całuj tak dziko, aż stopi mnie wstyd.
— Choć może na chwilę (Wicked)

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viamadadream madadream
7894 54a7
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamadadream madadream
Trudno topić smutki jak się nauczyły pływać
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl