• znikajac
  • butterbeer
  • malinowykisiel
  • lovesweets
  • transwizja
  • aldegar
  • LovelyMolly
  • chlebemzkarbidem
  • arienaitsuno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

8374 1d28
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaegzystencja egzystencja

Chyba to sprawił wrzesień, że prawie nic już nie czuję. Słucham, jak teraz upał zamiera, ciszą pulsuje. Pewno ci dobrze gdzieś o tej porze, pewnie przyjemnie. A wokolutko - pejzaż bez smutku- pejzaż beze mnie. Noce i dni o których nie wiesz, jesień i pejzaż bez Ciebie.
— Jeremi Przybora
Reposted frommessinhead messinhead viaalliwantisyou alliwantisyou
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
0422 be7f 500
2622 5254
Reposted fromsiedem siedem viaalliwantisyou alliwantisyou
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalliwantisyou alliwantisyou
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Warto było zniszczyć czyjeś życie dla kilku chwil uniesienia?
Reposted fromkrn krn viaalliwantisyou alliwantisyou
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaalliwantisyou alliwantisyou
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viaalliwantisyou alliwantisyou
7337 bb0c 500
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa vianaturalginger naturalginger
Reposted frommrrru mrrru vianaturalginger naturalginger
4190 8826
Reposted fromursa-major ursa-major vianaturalginger naturalginger
9298 d246 500
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles vialaparisienne laparisienne
im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape vialaparisienne laparisienne
9307 b3f2 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
4429 0955
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl