• znikajac
  • butterbeer
  • malinowykisiel
  • lovesweets
  • eggwggwegev
  • aldegar
  • LovelyMolly
  • chlebemzkarbidem
  • arienaitsuno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

Bycie starszą jest fajne: masz w sobie mniej złości, nie ulegasz tak bardzo swojemu ego, nie zwracasz uwagi na głupoty. Patrzysz wstecz i jak widzisz to wszystko, co przetrwałaś, to naprawdę trudno przejmować się drobiazgami.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viapikkumyy pikkumyy

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"

January 30 2019

Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromrzuczasty rzuczasty viaphenethylamine phenethylamine
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.
Reposted fromnezavisan nezavisan viapikkumyy pikkumyy
Śniło mi się, że poznałem Cię wcześniej.
— Wiele lat wcześniej, Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viapikkumyy pikkumyy

October 28 2018

7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialaparisienne laparisienne
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters vialaparisienne laparisienne
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri vialaparisienne laparisienne
7190 84f5 500
Reposted fromthinredline thinredline vialaparisienne laparisienne
1919 a3a7
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia vialaparisienne laparisienne
0989 14a4 500
Reposted fromissul issul vialaparisienne laparisienne
2424 d1c6 500
Reposted frompolana polana vialaparisienne laparisienne
3716 d03a
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne
5061 554d
Reposted fromKiro Kiro vialaparisienne laparisienne
7833 2f21 500
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne
4846 6909
Reposted fromfiligranova filigranova vialaparisienne laparisienne
6431 5c38 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl